วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

นกสวนผึ้ง

นกตัวนี้มีดอก

นกครุ